Medlemsorganisationer

Föreningen är medlem i Sveriges två ledande service- och intresseorganisationer för bostadsrättsföreningar, Bostadsrätterna och Fastighetsägarna.

Bostadsrätterna

Bostadsrätterna är en rikstäckande service- och intresseorganisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Med 6 700 föreningar som medlemmar är det också den största bostadsrättsorganisationen. Bostadsrätterna bildades 1921 och hade redan då som mål att göra det enklare och stödja sina medlemsföreningar.

En bostadsrättsförening som är medlem hos Bostadsrätterna får en rad förmåner. Styrelsen har tillgång till Bostadsrätternas rådgivare vilket innebär att styrelsen snabbt får svar på sina frågor och kan lösa sina problem för att få det dagliga arbetet att fungera bättre. Medlemskapet innebär även att styrelsen får tillgång till en rad förmånliga tjänster och verktyg som förenklar det vardagliga styrelsearbetet. För mer information om Bostadsrätterna, klicka denna länk.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Fastighetsägarna representerar drygt 17 000 medlemmar.  Genom att vara en rikstäckande organisation ger Fastighetsägarna sina medlemmar en styrka att driva frågor på riksnivå mot regering, riksdag och andra organisationer.  Fastighetsägarna tar initiativ till och stöder utvecklingsverksamheten inom fastighetsområdet.

Medlemskapet ger styrelsen också tillgång till en rad tjänster som stöttar styrelsens verksamhet. Styrelsen får bland annat stöd i förhandlingar, tillgång till Fastighetsägarnas jurister och inkassoavdelning och hos Fastighetsägarna kan styrelsen även utbilda sig. I medlemsavgiften ingår prenumerationer på Fastighetstidningen och det regionala nyhetsbrevet Fastighetsägaren. Styrelsen får också tillgång till alla delar av Kunskapsbanken där Fastighetsägarna samlat mängder av nyttig information. För mer information om Fastighetsägarna, klicka denna länk.