Avfall & återvinning

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att lämna vårt avfall på rätt ställe. Tillsammans bidrar vi till återvinning och hushållning av naturens resurser samt förhindrar spridning av farliga ämnen.

Tänk på att ha lagom stora soppåsar så att skräpet går ner i sopnedkastet. Det är
förbjudet att ställa soppåsar vid sidan av sopnedkastet. Kom ihåg att förvara
hushållssopor och annat skräp på väg mot sopnedkast eller återvinning på rätt sätt. Det
är förbjudet att ställa ut hushållssopor i trapphuset.

Tidningar och förpackningar av glas, metall, plast eller papper lämnas till Förpacknings och
tidningsinsamlingens återvinningsstationer. Närmaste återvinningsstation ligger vid
ICA Järvastaden.

Grovavfall som vi vill göra oss av med och som är för stort för soppåsen eller inte är
brännbart ska lämnas till Kvarnkullens återvinningscentral. ÅVC Kvarnkullen ligger i
Rissne.

Vill du ha mer information? Titta på denna länk om vad Solna stad skriver om avfall & återvinning. Du kan också ladda ner stadens sorteringsguide här.