Ansvarar för underhåll av lägenheten och Bopärmen

Till varje lägenhet finns det en bopärm. I bopärmen finns det information om material, ansvar och annan nyttig information som följde med i samband med inflyttning.

Vem av bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för vilket underhåll är även specificerat i dokumenten ”ansvar för underhåll”. Notera dock att den endast är en rekommendation till tolkning av underhållsskyldighet enligt 32§ i föreningens stadgar.

En översyn av underhållsansvaret pågår, men styrelsen vill påpeka att huvuddelen av underhållsansvaret i lägenheterna ligger på bostadsrättsinnehavaren.

Styrelsen har beslutat att underhållet av lägenhetens elektriska handdukstorkar är bostadsrättsinnehavaren ansvar, och inte föreningens ansvar.

Ladda ner ”ansvar för underhåll”.