Garage

Nattsländan har 72 stycken garageplatser och 20 mc-platser som föreningens medlemmar kan hyra fördelat på två garage.

Alla hissar i föreningen har anslutning till garageplanet.

Under 2019 installerades fyra elladdare i respektive garage, se nedan.

Efter den 1 juli 2022 hanterar föreningen själva garagen tillsammans med vår ekonomiska förvaltare, SBC.

En garageplats för bil kostar 850 kronor och MC 400 kronor för föreningens medlemmar.

För externa hyresgäster är avgiften för bil 1000 kronor plus mervärdesskatt (moms 25%) och för MC 500 kronor plus mervärdesskatt (moms 25%).

All administration kopplat till platstillgång, avtal, kötid m.m. hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare, SBC.

För nya garagehyresgäster, medlemmar eller externa hyresgäster, kontakta kundtjanst@sbc.se för att sätta upp er på kö för garageplats med följande information:

 • Att du ansöker om garageplats i BRF Nattsländan i Järvastaden.
 • Ditt lägenhetsnummer (eller personnummer/organisationsnummer om du ansöker som extern hyresgäst).
 • Önskat garage, i hus 56-58 eller hus 60-62.
 • Önskad garageplats.

För närvarande, 2022, är det ingen kö till garageplats.

Laddning av Elbil i garaget

Föreningen har installerat åtta stycken elladdare i garagen, avsedda för laddning av elbil/laddhybrid. Det finns fyra elladdare i vardera garage. Varje  plats har en laddbox från Garo, vilket sannolikt kommer att bytas ut under hösten 2022.

Om du har en elbil/laddhybrid och skulle vilja hyra en parkeringsplats med laddbox så kontakta styrelsen på info@brfnattslandan.se Du måste även teckna ett Tilläggsavtal gällande Elbilsplats. För närvarande, juni 2022, är samtliga laddboxar uthyrda.

Notera att det under inga omständigheter är tillåtet att ladda en elbil/ladd-hybrid via de ”vanliga” 220V uttagen i garaget. Dessa kontakter är avsedda endast för att möjliggöra städning av garaget. Dock får de användas för att t.ex. ansluta en dammsugare vid städning av bilen.

Garageföreskrifter
(förutom garageavtalet och de särskilda bestämmelserna enligt SBC)

 • Garagen är avsedda för bilar och andra motorfordon (motorcyklar, mopeder).
 • Rökning är inte tillåten i garagen.
 • Garagen får inte användas som förråd.
 • I garagen får inte förvaras ämnen eller föremål som är stöldbegärliga (t.ex. barnvagnar, hundburar, takboxar eller bildäck) samt som kan medföra brand- eller explosionsrisk eller förorsaka skada på person eller egendom.
 • Garageplatserna ska hållas rena och fria från skräp och farliga vätskor såsom olja, spolarvätska mm.
 • Biltvättning får inte ske i garaget.
 • Försök att vid in-/utfart kontrollera att inte obehöriga personer vistats i garagen. Kontrollera att dörr och port stängs väl när du lämnar garaget.