Garage

Nattsländan har 72 stycken garageplatser och 20 mc-platser som föreningens medlemmar kan hyra fördelat på två garage. Alla hissar i föreningen har anslutning till garageplanet. Under 2019 installerades fyra ladd-stationer i respektive garage, se nedan.

En parkeringsplats i garaget för personbil kostar för närvarande 1500 kronor per månad.

Laddning av Elbil i garaget

Föreningen har installerat åtta stycken ladd-stationer i garagen, avsedda för laddning av Elbil/Laddhybrid. Det finns fyra platserna i vardera garage. Varje  plats har en laddbox från Garo.

Om du har en Elbil/Laddhybrid och skulle vilja hyra en parkeringsplats med laddbox så kontakta styrelsen på info@brfnattslandan.se. Du måste även teckna ett Tilläggsavtal gällande Elbilsplats.

Om du redan har en parkeringsplats utan laddbox så ansöker du om det på samma sätt som för vanlig parkeringsplats, ange dock att de gäller byte av plats till plats med laddbox.

Här finns användarmanualer om Garo. (kommer under 2022).

Notera att det under inga omständigheter är tillåtet att ladda en Elbil/Ladd-hybrid via de ”vanliga” 220V uttagen i garaget. Dessa kontakter är avsedda endast för att möjliggöra städning av garaget. Dock får de användas för att t.ex. ansluta en dammsugare vid städning av bilen.

Föreningens båda garage administreras av Skanska AB. Frågor om platser, kötid m.m. kontakta : brfgarage@skanska.se 

Efter den 1 juli 2022 kommer föreningen själva att hantera garagen. I samband med övertagandet kommer en garageplats för bil att kosta 850 kronor (i stället för 1500 kronor idag).

Garageföreskrifter
(förutom garageavtalet och de särskilda bestämmelserna enligt Skanska Nya Hem AB)

  • Garagen är avsedda för bilar och andra motorfordon (motorcyklar, mopeder).
  • Rökning är inte tillåten i garagen.
  • Garagen får inte användas som förråd.
  • I garagen får inte förvaras ämnen eller föremål som är stöldbegärliga (t.ex. barnvagnar, hundburar, takboxar eller bildäck) samt som kan medföra brand- eller explosionsrisk eller förorsaka skada på person eller egendom.
  • Garageplatserna ska hållas rena och fria från skräp och farliga vätskor såsom olja, spolarvätska mm.
  • Biltvättning får inte ske i garaget.
  • Försök att vid in-/utfart kontrollera att inte obehöriga personer vistats i garagen. Kontrollera att dörr och port stängs väl när du lämnar garaget.