Brf Nattsländan på Twitter

Idag har föreningen utökat sina informationskanaler och föreningen finns nu även på twitter. Föreningen heter @BrfNattslandan på twitter.