Ingen avgiftshöjning för 2014

Styrelsen har utgått från vår ekonomiska förvaltares rekommendation och beslutat att inte göra någon höjning av avgifterna under 2014.

I den ursprungliga ekonomiska planen ligger en rekommenderad höjning av avgifterna på 2% per år. Att föreningen kan avstå från detta bottnar bland annat i att räntan under året varit lägre än budgeterat.