Styrelsen tar (även) semester

Utvalda

Styrelsen har haft sitt sista möte innan sommaruppehållet. På mötet fastställdes bland annat en ny arbetsordning för styrelsen, en arbetsplan för kommande året och föreningens nya underhållsplan som gäller för åren 2025 – 2055.

Ett justerat och underskrivet protokoll från ordinarie stämman den 28 maj 2024 är klart enligt stadgarna.

Styrelsen tar nu semester och är tillbaka i mitten av augusti. Det innebär att det kan ta lite längre tid innan du får svar på dina mejl/frågor. Vi kollar av mejlen under hela semestern, dock inte varje dag. Endast akuta ärenden kommer att åtgärdas, resten får vänta till semestern är slut.

Vi hoppas ni alla har förståelse för detta.

Felanmälan enligt hemsidan, men innan ni gör det kolla alltid av föreningens hemsida först.

Kanske finns det information som ni söker?

Använd då med fördel hemsidans sökfönster.

Styrelsen önskar er alla en riktigt härlig sommar!

Grillsäsongen är här!

Grillning är tillåtet men hänsyn skall visas. Vid stämman i maj 2012 beslutades att föreningen godkänner grillning med gasolgrill och elgrill på balkong/terrass/uteplats.

Gasolflaskor får ej förvaras i lägenhetsförråden eller i lägenheten. Kolgrillar får inte användas på balkonger/terrasser och uteplatser.

Brandvarnare

Nu när sommar och semester närmar sig med stormsteg vill vi påminna om att kontrollera brandvarnaren. Man blir inte speciellt populär hos sina grannar om man åker bort och brandvarnaren står och tjuter dygnet runt i ett par dagar.

Föreningen/styrelsen har ingen huvudnyckel och kan inte gå in och stänga av en larmande brandvarnare.

Piper din brandvarnare?
Då kan du behöva byta ut den. Se information på hemsidan om brandvarnarna som installerades när lägenheterna byggdes.

Ett stort TACK – till alla er som kom på ordinarie föreningsstämman!

Den 28 maj 2024 genomfördes årets ordinarie föreningsstämma vid Jaktvillan i Järvastaden.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog förvaltningsberättelsen med årsredovisning för 2023.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition med tillägg*. En höjning i arvordet för styrelsen och valberedning gjordes på cirka 10 procent.

Styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag, med ett tillägg på stämman med ytterligare en ledamot.

Till revisor valdes LR Bostadsrättrevision Ingela Andersson AB som auktoriserad revisor, omval.

Inga propositioner eller motioner behandlades på mötet, enligt tidigare information.

Den nya styrelsen konstituerade sig enhälligt den 2 juni enligt följande:

Stephanie Gilot, ordförande, hus 62, nyval

Richard Stenros, vice ordförande, hus 60, omval

Sanna Johansson, sekreterare, hus 62, nyval

Joakim Ölund, ekonomiansvarig, hus 62, nyval

Katja Selin, Ledamot, hus 58, omval

Viktor Gyllbäck, sluppleant, hus 62, omval

Max Johansson, suppleant, hus 58, omval

Kristian Funk, suppleant, hus 58, nyval

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete med sitt första ordinarie styrelsemöte i slutet av juni.

Protokollet från stämman är klar och justerad.

* Stämman beslutar enhälligt att anta styrelsens disposition enligt resultatdispositionen på s. 6 i årsredovisningen 2023 med tillägg om en extra reservering till underhållsfonden på 647 880 kr och i ny räkning överföra – 15 543 827 kr.

Ett stort TACK – till alla er som deltog på städdagen!

Den 21 april genomfördes vår traditionella vårstädning med cirka 35 medlemmar närvarande.

Nu är våra trapphus på entréplan, hissar, cykelrum och barnvagnsrum städade och fina. Därmed bidrog alla som var med till att hålla föreningens kostnader nere. Styrelsen svarade även på frågor från medlemmarna innan städningen.

Här kommer ett längre nyhetsbrev om vad som händer i föreningen och i området.

Insamling av matavfall

Arbetet med en lösning för att kunna samla in matavfall i föreningen har tagit ett stort steg framåt.

På senaste styrelsemötet beslutades vilken leverantör som får i uppgift att planera och installera en sådan lösning. Det är företaget SAN SAC AB. De får i uppgift att i första fasen hantera bygglov gentemot Solna stad för att därefter, i andra fasen, installera en underjordisk behållare vid befintlig underjordiska behållare för restavfall vid hus 58.

Det innebär att föreningen inom kort kommer att uppfylla kravet om insamling av matavfall och därmed kommer alla i föreningen att bidra till lägre kostnader för avfallshanteringen och ett hållbarare samhälle.

Styrelsen återkommer med mer information innan sommaren.

Trygg i Järvastaden och Nattsländan

Händelser i området eller inom föreningen ska rapporteras till föreningens trygghetsambassadör antingen via mejl, trygghet@brfnattslandan.se eller via appen Coyards.

Med appen Coyards, vilket är föreningens digitala grannsamverkan, kan vi i föreningen skapa en större gemenskap, och den blir viktig i vårt gemensamma säkerhetsarbete. Gruppen heter ”BRF nattsländan” och administreras för närvarande av vår vice ordförande.

Coyards skapar förutsättningar för bättre kännedom om alla som bor i föreningen så att vi lär känna varandra lite mer. Det innebär att vi i större utsträckning vet vem som rör sig i och runt våra fastigheter, vilket skapar trygghet.

Sedan en vecka tillbaka finns en ny version av Coyards. Den nya versionen finns nu ute i App Store och Google Play.