Föreningens budget 2023 är beslutad

Styrelsen är nu klar med budgeten för nästa år och har enhälligt fastställt budgeten för 2023. Vi strävar hela tiden efter en budget i balans, dvs vi ska inte göra minusresultat men inte heller ett stort överskott.

Som vi tidigare informerat om ser styrelsen en ökning av taxebundna kostnader och elpriser på grund av omvärldsutvecklingen. Dessutom har Riksbanken höjt reporäntan kraftigt och aviserar fler höjningar, vilket påverkar föreningens lån.

Mot denna bakgrund har styrelsen sedan tidigare beslutat om att höja årsavgifterna och garageavgifterna med fem procent från och med den 1 januari 2023.

Styrelsen kommer att noga följa omvärldsutvecklingen det första kvartalet 2023 och har, vid behov, god beredskap att ytterligare justera årsavgifterna under 2023.

Avslutningsvis kan det konstateras att föreningens ekonomi, trots omvärldsutvecklingen och därav föranledda kostnadsökningar, fortfarande är god.

Avtal med Laddaccess

Styrelsen har tecknat avtal med Laddaccess Sverige AB om elbilsladdare för våra garage. Beslutet omfattar omsättning av befintliga och installation av nya elbilsladdare i garagen.

Avtalet med Laddaccess innebär i korthet att Laddaccess bekostar och etablerar elbilsladdare i vår förening efter behov. Elbilsladdarna hyrs därefter ut till bostadsrättsägarna eller externa hyresgäster som önskar elbilsladdare genom ett avtal direkt mellan bostadsrättsägaren/extern hyresgäst och Laddaccess.

Med detta upplägg kan föreningen anpassa antalet laddare i garagen succesivt efter behov och föreningen behöver alltså inte investera i en fullskalig egenägd elbilsladdinfrastruktur.

Arbetet med att påbörja installationer förväntas börja efter årsskiftet under januari månad 2023. Fram till dess påbörjar styrelsen, i samarbete med Laddaccess, det förberedelsearbete som krävs för att installationsarbeten m.m. ska kunna genomföras.

Styrelsen återkommer i januari 2023 med mer information om hur uppgraderingen av elbilsladdarna ska hanteras rent praktiskt, priser m.m.

Kyla, mörker, snö och is

Mörkret är här och vi har även gått in i adventstider, vilket gör det extra mysigt att tända ljus.

Styrelsen vill påminna om aktsamhet med levande ljus, att alltid släcka ljusen när man lämnar rummet. Låt inte ljusen brinna ner för långt i ljusstaken, håll dem borta från gardiner och annat som lätt tar eld, samt kontrollera att brandvarnaren fungerar. Allt för att undvika olyckor i form av brand etc.

Även om kylan mildrar något just nu ber styrelsen er vara uppmärksamma och inte ställa upp entrédörren i onödan så att värmen försvinner ut. Det är vid de temperaturer vi har nu, +- ett par grader, som det kan upplevas kallt i lägenheten. Det beror på att luften oftast är fuktigare och därmed upplevs som kallare. Radiatorerna (elementen) ska inte luftas.

Styrelsen hoppas att vi kan fortsätta den fina traditionen i föreningen att vi alla hjälps åt att
sopa/skotta utanför våra portar. Vi vet sedan tidigare att det är många som gör detta
utan att bli påminda. Ju fler som hjälps åt desto lättare blir det och vi förhindrar vallar
av is/snö som kan hindra portarna från att stängas ordentligt. Dessutom minskar vi
risken för att någon halkar och gör sig illa.

Var lite extra uppmärksam på parkeringsreglerna/servicedagarna för att ge
snöröjningen en chans att göra sitt jobb ordentligt. Skulle de missa att ploga/sanda,
på gatan eller trottoaren gör du en felanmälan till Solna Stad som är ansvariga för
snöröjningen.

Tänk också på att det är du som medlem som ansvarar för att din balkong/terrass
hålls fri från snö/is. När du snöröjer se till att du inte kastar snön på din grannes
balkong/uteplats.

Avgifter aviseras månadsvis från 2023

Boende som betalar sin avgift månadsvis kommer från 2023 att få en avi varje månad, till skillnad från i dag, när det går ut tre avier samtidigt för varje kvartal. För de föreningar som använder sig av IMD (vilket vår förening gör), fördelas förbrukningen av el och varmvatten månadsvis framöver.

Med en avi varje månad minimerar SBC risken att avgiften betalas in på fel avi, vilket i sin tur minskar antalet betalningspåminnelser för föreningens medlemmar.

Har du fått avier med dubbla rader?
Då kan ni bortse från den. Om avgiftsavin innehåller dubbla rader, det vill säga att du debiterats för samma sak två gånger, kommer en ny avi att skickas ut senast 21 december 2022. SBC ber om ursäkt för felet.

Varför blev det så hög kostnad för avgiftsavin januari 2023?
SBC avisering för januari 2023 som skickades ut i veckan har alla i föreningen fått debitering av förbrukad el och varmvatten för perioden augusti, september, oktober och november 2022.

Detta på grund av övergången till månadsavisering istället för kvartal, och SBC har valt att göra all justering för denna period på en månad. Framöver kommer förbrukad el och varmvatten debiteras med en eller två månaders eftersläpning.

På avin för februari 2023 som skickas ut i början av januari 2023 kommer sannolikt debitering av förbrukad el och varmvatten för december och januari 2022.

Styrelsen beklagar att SBC valt att göra justeringen i just januari 2023 som oftast är den ”fattigaste” månaden och justeringen genomfördes utan att informera styrelsen.

SBC kundtjänsts öppettider i jul
23 dec           07.00–17.00
24–26 dec     STÄNGT
27–30 dec     07.00–17.00
31 dec–1 jan  STÄNGT
2–5 jan          07.00–19.00
6 jan              STÄNGT

Från 9 januari 2023 har SBC öppet som vanligt.

SBC har ny kundportal från 1 januari 2023

Från 1 januari 2023 har vår förvaltare SBC en ny kundportal – SBC Hemma. Den nya kundportalen ersätter Vår Brf och Vår Brf-appen.

Från den 1 januari 2023 kommer du som boende hitta flera funktioner i SBC Hemma som underlättar din vardag:

  • Hantera avier och aviseringssätt
  • Få information om din bostad och ta del av viktiga dokument
  • Ansök digitalt om andrahandsuthyrning
  • Ställ frågor till SBC
  • Kommunicera med styrelsen i din förening

Till SBC Hemma finns ingen app – den nya kundportalen fungerar lika bra i telefonen som på datorn eller surfplattan.

För styrelsen kommer SBC Hemma underlätta den ekonomiska förvaltningen och styrelsearbetet. SBC Hemma är ett verktyg som ger en tydlig överblick över föreningens ekonomi och fastigheter.

Frågor eller funderingar?
Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta SBCs kundtjänst via sbc.se/kontakt eller telefonnummer 0771-722 722

Garageportarna

Styrelsen har noterat att portarna till garagen ibland inte fungerar. Detta beror på att dörren i porten inte riktigt är ordentligt stängd. Detta har föranlett att jouren från vår tekniska förvaltare ryckt ut i onödan och därtill medfört onödiga merkostnader.

Vi uppmanar alla att noga kontrollera att dörren i porten är ordentligt stängd efter passage annars kommer inte porten att fungera.

Utdrag ur lägenhetsregistret

Styrelsen har noterat att bankerna allt oftare vill ha ett utdrag ur lägenhetsregistret i samband med bolån. Du beställer själv enkelt ett sådant genom att logga in på SBC Hemma efter årsskiftet eller sbc.se/kontakt, eller telefonnummer 0771-722 722.

Budgetarbetet för 2023 och föreningens underhållsplan

Styrelsen kommer inom kort att påbörja arbetet med budgeten för 2023. Som vi tidigare informerat om ser styrelsen en ökning av taxebundna kostnader och elpriser på grund av omvärldsutvecklingen. Dessutom har Riksbanken höjt reporäntan kraftigt och aviserar fler höjningar, vilket påverkar föreningens lån.

Mot denna bakgrund har styrelsen sedan tidigare beslutat om att höja årsavgifterna och garageavgifterna med fem procent från och med den 1 januari 2023.

I samband med budgetarbetet kommer även föreningens underhållsplan att ses över. I denna översyn kommer underlaget från statusbesiktningen som genomfördes i juni 2022 att vara ett viktigt underlag för beslut om kommande underhållsåtgärder.

Några exempel på eventuella underhållsåtgärder (om behov finns enligt besiktning) är byte av säkerhetsventiler, kodlås, elslutbleck, knappsatser, vattenförbrukningsmätare och cirkulationspumpar. Allt detta tidigare redovisat i årsredovisningen för 2021.

Ett underhållsarbete som sannolikt kommer att vara högt prioriterat är byta samtliga lysrörsarmaturer i garagen och byte av alla plafonder i trapphusen. Detta på grund av att EU från och med 2023 fasar ut nästan all kvicksilverbaserad belysning.

Avslutningsvis kan det konstateras att föreningens ekonomi, trots omvärldsutvecklingen och därav föranledda kostnadsökningar, fortfarande är god.

Städning och ommålning av garagen

På senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att garagen ska städas och snyggas till och att garagen därefter kommer att målas om. Städningen kommer att utföras av PL Utemiljö AB och garagemålningen kommer att utföras av STIL Måleri AB.

Detta kommer att innebära att parkerade bilar i garagen måste flyttas tillfälligt vid minst två tillfällen under tid då åtgärderna genomförs. Styrelsen återkommer med exakta datum för detta senare i höst.

Beslutsavsikt om omsättning av befintliga och installation av nya elbilsladdare i garagen

Efter överväganden mellan olika alternativa aktörer har styrelsen vid det senaste styrelsemötet beslutat att gå vidare i avtalsförhandlingar med Laddaccess Sverige AB, gällande omsättning av befintliga och installation av nya elbilsladdare i garagen. Något definitivt beslut om att ingå avtal med Laddaccess har ännu inte fattats.

Konceptet som Laddaccess erbjuder innebär i korthet att Laddaccess, enligt ett avtal med föreningen, bekostar och etablerar elbilsladdare i vår förening efter behov. Elbilsladdarna hyrs därefter ut till bostadsrättsägarna eller externa hyresgäster som önskar elbilsladdare genom ett avtal direkt mellan bostadsrättsägaren/extern hyresgäst och Laddaccess.

Med detta upplägg har föreningen möjlighet att anpassa antalet laddare i garagen succesivt efter behov och föreningen behöver alltså inte investera i en fullskalig egenägd elbilsladdinfrastruktur. Inte heller behöver föreningen med detta upplägg använda Naturvårdsverkets redan beviljade bidrag ”Ladda Bilen”.