Krossverksamheten avslutas

Avvecklingen av krossverksamheten bakom våran förening har påbörjats. Uppskattningsvis är det mesta av all denna krossverksamhet slut i april-maj 2014. Då ska också tillhörande lastbilstrafik ha upphört. Vi kan då också avveckla transportvägens korsning med Järva skjutbaneväg så att de provisoriska trafikljusen kan tas bort.

Mer information finns på Järvastadens hemsida.