Ingen avgiftshöjning för 2015

Styrelsen har utgått från vår ekonomiska förvaltares rekommendation och beslutat på senaste styrelsemötet att inte göra någon höjning av avgifterna under 2015.

I den ursprungliga ekonomiska planen ligger en rekommenderad höjning av avgifterna på 2% per år. Att föreningen kan avstå från detta bottnar bland annat i att räntan under året varit lägre än budgeterat samt att kostnaderna för fjärrvärme har minskat kraftigt under 2014.