Byte av koderna till våra trapphus – juni

Styrelsens systematiska säkerhetsskyddsarbete i föreningen fortsätter. Styrelsen har beslutat att den 1 juni 2015 byter föreningen koderna till våra trapphus. I nästa nyhetsbrev (maj 2015) återkommer styrelsen med mer information om kommande byte av koder.