Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi är god. Styrelsen har nu omsatt två av föreningens krediter. Genom att pressa banker emellan har föreningen nått mycket attraktiva räntenivåer vilket kommer att spara flera hundratusentals kronor om året jämfört med tidigare räntenivåer. Omsättningen av de två krediterna innebär att föreningens genomsnittsrätta de närmaste åren kommer att ligga på cirka 3 % jämfört med den ekonomiska planen som anger cirka 4,40 %. Styrelsen beslutade även att amortera 300 000 kronor på föreningens lån för år 2015.