God ekonomi = lägre årsavgift 2016

Vår goda ekonomi tillåter i år (2016) en lägre årsavgift i år. På senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att föreningen inte tar ut någon årsavgift för december månad i år.

Den goda nyheten innebär en sänkning av årsavgiften med cirka 8 %, sett över hela året.

Sänkningen utförs genom att december månad blir avgiftsfri. December månads avi omfattar därför bara kostnad för el, varmvatten och Triple-Play, vilket inte omfattas av sänkningen.