Intensiv arbetsperiod för styrelsen

Styrelsen har haft sitt andra möte under hösten. Vår tekniske förvaltare Loudden deltog och gick igenom vilka operativa ärenden som de för närvarade arbetar med och kommer åtgärda. Loudden presenterade även ett förslag till underhållsplan för åren 2017-2062. Styrelsen kommer senare i år att fastställa den nya underhållsplanen. Sannolikt kommer den nya underhållsplanen att innebära att föreningen avsätter mer till förenings fond för yttre underhåll. Styrelsen ber att få återkomma mer om detta senare i år.

Styrelsens fokus framåt i tiden är genomförandet av höststädningen i slutet av oktober, information om nya riktlinjer för balkonginglasning, arbete med nya stadgar, förberedelser inför 5-årsbesiktning (nästa år)och fortsatta förhandlingar/möten med Skanska.