Förändringar i styrelsen

Anne-Charlotte Barclay har slutat som vice ordförande i styrelsen på grund av flytt från föreningen. Styrelsen vill tacka Anne-Charlotte för allt nedlagt arbete och önskar henne och familjen all lycka till i sitt nya boenden. Något fyllnadsval behövs inte då styrelsen redan har tre suppleanter alltid redo att rycka in, vilket de kommer att göra fram till ordinarie föreningsstämma.