Tack!

Tacka alla som ställde låset i serviceläge i samband med när Haninge Sot & Ventilation (HSV) att åtgärdade föreningens ventilation i samtliga lägenheter.

Dessvärre var det 23 % av lägenheterna som inte följde detta. Det innebär att ventilationskanalerna inte är rengjorda i de lägenheterna.

Nu återstår injustering av luftflöde, och det enligt separat avisering.