Reservbelysning i trapphusen

Inom ramen för styrelsens systematiska brandskyddsarbete har samtliga trapphus i föreningen försetts med ficklampor som fungerar som reservbelysning vid strömavbrott.

Lampan laddas så länge den sitter i hållaren och tänds automatiskt vid strömavbrott.

Ficklampan skall endast användas i nödsituation och får inte bortföras.