Rapport från ordinarie föreningsstämma 2017

Den 31 maj hölls årets föreningsstämma i Jaktvillan.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog årsredovisningen för 2016. För mer information se här.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och användandet av årets förlust. Samma arvode som föregående år för styrelsen fastställdes och styrelsens sammansättning ändrades helt enligt valberedningens förslag. Till revisor valdes KPMG. En motion behandlades och avslogs enhälligt av stämman.

Styrelsen vill, å Nattsländans vägnar, rikta ett stort tack till avgående kassör Kristian Funk och suppleant Joel Johansson för betydelsefulla och uppskattade insatser för föreningen. Kristian kommer dock att sitta som suppleant i den nya styrelsen.

Stämman beslutade även enhälligt de nya stadgarna. Se här.

Den nya styrelsen konstituerades sig direkt efter stämman och består av:

Ordförande: Malek Hanna
Vice ordförande: Richard Stenros
Sekreterare: Henrik Larsson
Ekonomi: Magnus Gauffin
Ledamot: Mikael Boierth
Suppleanter: Kristian Funk, Daniel Almqvist och Daniel Hailu.

Den nya styrelsen rivstartar arbetet med ett ordinarie styrelsemöte den 21 juni i Jaktvillan.