Radonmätning

Om man bor i ett flerbostadshus är det fastighetsägaren (= bostadsrättsföreningen) som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i bostäderna. Enligt Solna stad ska vi genomföra detta senast 1 juni 2019 i vår förening. Radonmätningen kommer ske under hösten och att närmare information kommer att meddelas efter sommaren.