Ingen avgiftshöjning för 2018

Föreningens budget för år 2018 beslutades vid årets sista styrelsemöte. Föreningens ekonomi är mycket god och kommer att ha ett positivt kassaflöde/likviditet för 2018.

Det innebär att det inte blir någon höjning av avgifterna under 2018.

Notera att garageavgiften till Skanska höjs med 2 % enligt avtal. Det betyder att månadsavgiften för garageplats är 1 386kr/månaden.