Rapport från föreningsstämman 2018

Den 28 maj hölls årets ordinarie föreningsstämma i Jaktvillan.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog årsredovisningen för 2017.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och användandet av årets förlust. Samma arvode som föregående år för styrelsen fastställdes och styrelsens sammansättning ändrades helt enligt valberedningens förslag, med ett undantag då Henrik Larsson kommer att flytta från föreningen inom kort. Till revisor valdes KPMG.

En proposition (ett heltäckande förslag om eventuell installation av elladdare i garagen) från styrelsen behandlades och efter diskussion och omröstning på stämman vann propositionen en majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen vill, å Nattsländans vägnar, rikta ett stort tack till avgående kassör Magnus Gauffin och sekreterare Henrik Larsson för betydelsefulla och uppskattade insatser för föreningen.

Den nya styrelsen konstituerades sig direkt efter stämman och består av:

Ordförande: Malek Hanna
Vice ordförande: Richard Stenros
Sekreterare: Daniel Almqvist
Ekonomi: Sung Mee Gundlegård
Ledamot: Daniel Hailu
Suppleanter: Kristian Funk och Mikael Boierth

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete.