God Jul & Gott Nytt År!

Ett år till har gått och styrelsen har bland annat haft ett tiotal styrelsemöten under året. Tillsammans med er genomfört en vår- och en höststädning, garagestädning, föreningen har fått ny belysning på fram- och baksidan, och styrelsen har fortsatt sitt intensiva arbete med att förbättra säkerheten i föreningen. Föreningen har även genomfört en ombyggnad och gjort ett antal förbättringar i cykelrum samt barnvagnsrummen.

Vi har även genomfört flera förhandlingar/möten med Skanska om åtgärder efter 5-års besiktning och den av Skanska begärda överbesiktningen.  En obligatorisk ventilationskontroll är även genomförd.

Styrelsen har vidare sett över ekonomin, granskat gällande underhållsplan, och tagit fram en ny policy för andrahandsuthyrning mm.

Vi ser fram emot nästa år.

Då ska, bland annat, föreningen genomföra fortsatta säkerhetsarbeten och sannolikt genomföra byggnation av ett nytt staket och installera ny laddare i garagen. Styrelsen återkommer med mer information under våren.

Styrelsen fortsätter således sin ambition om att göra Nattsländan till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Solna.

Föreningen kommer även traditionsenligt att ha vår- och höststädning och föreningsstämman genomförs i maj 2019 i Jaktvillan.

Med de goda nyheterna vill vi rikta ett stort tack för ert förtroende även detta år, och hoppas på ett gott samarbete även nästa år!

Styrelsen