Juletid = Tillfällig belysning på balkong och terrass?

Juletid är tidpunkten för tillfällig julbelysning på balkong och terrass.

Vad säger våra trivselregler?
Tillfällig belysning på/runt balkongräcken är tillåtet, däremot är blinkande lampor på balkong/räcken inte är tillåtet, enligt gemensamt beslut på stämman 2012.

Fast belysning på balkonger/terrasser och uteplatser är tillåtet men skall vara avskärmat (kontakta dock styrelsen innan uppsättning för att få ett godkännande).