Full fart framåt!

Vi i styrelsen ska snart ha sitt första styrelsemöte för året men en hel del arbeten inom föreningen är redan startade.

Arbetet med installation av nya laddare i garagen kommer sannolikt genomföras under året, styrelsen arbetar vidare med att ta fram förslag till nya staket på baksidan av våra hus (vilket vi diskuterade under höststädningen), olika åtgärder efter Ombesiktningen ska genomföras av alla medlemmar i föreningen och arbetet med att åtgärda punkter av kommande efterbesiktning av överbesiktningen från 5-årsbesiktningen har startats upp.

Styrelsen har även startat planeringen för kommande städdagen, sannolikt i april och ordinarie stämma den 27 maj.

Fundera på om ni vill föreslå något till ordinarie föreningsstämma, motioner ska in senast den 1 mars.