Beslut om leverantör för laddinfrastruktur för elladdare i garagen

Styrelsen har i enlighet med mandatet från extra stämman den 6 november 2017 och beslutet från ordinarie stämma den 28 maj 2018 nu bestämt vilken leverantör som kommer att installera elladdare i garagen.

Valet föll på Solkompaniet Sverige AB efter en gedigen upphandlingsprocess. Solkompaniet kommer i oktober att installera en laddinfrastruktur innehållande totalt åtta laddstationer (fyra i vartdera garage) samt tillhörande så kallad ”flatkabel” för flexibel och enkel installation av laddstationer.

Laddinfrastrukturen är ”framtidssäkrad” i så måtto att den går att bygga ut efter behov. Laddstationen heter GARO Laddbox Typ 2 (3,7 Kw, 16A) förberedda med RFID och Wifi.

Föreningen kommer att få 50 procent av kostanden från klimatinvesteringsstödet.  Sedan tidigare har föreningen beviljats klimatinvesteringsstöd på upp till 92 000 kronor från Naturvårdsverket för denna laddinfrastruktur.

Om du har en Elbil/Laddhybrid och skulle vilja hyra en parkeringsplats med laddstation så kontakta styrelsen snarast på info@brfnattslandan.se så kan vi informera entreprenören var dessa första elladdare ska placeras i garagen. Se även anslag i trapphusen.

Styrelsen kommer att återkomma senare i höst/vinter med mer information. Bland annat måste man teckna ett tilläggsavtal för elbilsplats. Inledningsvis har styrelsen även beslutat att kostnaden för parkeringsplats med laddstation är 300 kronor utöver ordinarie parkeringshyra.

I och med detta tar föreningen ytterligare steg med att bidra till ett hållbart och klimatsmart samhälle och boende.