Installation av laddinfrastruktur för elladdare i garagen

Solkompaniet Sverige AB kommer inom kort att påbörja arbetet med ny laddinfrastruktur i garagen. Laddinfrastruktur innehåller totalt åtta laddstationer (fyra i vartdera garage) samt tillhörande så kallad ”flatkabel” för flexibel och enkel installation av laddstationer.

Om du har en Elbil/Laddhybrid och skulle vilja hyra en parkeringsplats med laddstation så
kontakta styrelsen snarast på info@brfnattslandan.se så kan vi informera entreprenören var dessa första elladdare ska placeras i garagen. Se även anslag i trapphusen.

Alla bilägare måste följa information och aviseringar från Solkompaniet Sverige AB och styrelsen inför och under arbetet. Informationen kan komma via extra nyhetsbrev, avisering i trapphus och vid aktuell bilplats där installation kommer att genomföras i närheten.

Styrelsen kommer att återkomma senare i höst/vinter med mer information om avtal med laddstation. Bland annat måste man teckna ett tilläggsavtal för elbilsplats. Inledningsvis har styrelsen även beslutat att kostnaden för parkeringsplats med laddstation är 300 kronor utöver ordinarie parkeringshyra.