Fortsatt god ekonomin i föreningen

Föreningens budget för år 2020 beslutades vid senaste styrelsemötet och antogs enhälligt.

Inget planerat underhåll kommer att genomföras under 2020 då husen och infrastrukturen enligt vår tekniske förvaltare är i gott skick. Endast uppkomna löpande reparationer kommer att genomföras.

Den goda ekonomin i föreningen innebär att årsavgiften inte behöver höjas för 2020, utan föreningen kan behålla nuvarande nivå på årsavgifterna, vilket är de lägsta i Järvastaden. Med reservation för oförutsedda händelser och eventuellt ny lagstiftning.

Notera att garageavgiften till Skanska höjs med 2 % enligt avtal. Det betyder att månadsavgiften för garageplats är 1441 kr/månaden för 2020. Notera att föreningen tar över garagen 2022 (som för närvarande är 100 % uthyrda till Skanska) och därmed administrationen om uthyrningar. Det kommer att betyda ett inkomstbortfall från och med 2022 då beläggningsgraden är cirka 55 %. Samtidigt kommer föreningen själva att bestämma avgifterna för en garageplats. Bland annat kommer det inte behöva betalas moms (idag 25 % av avgiften), och troligen kommer avgifterna även att justeras neråt. Styrelsen återkommer 2021 med mer information om det.

Vid samma möte beslutades även att amortera lånen med 1 miljon kronor nästa år. Styrelsen fortsätter därmed sin strategi att minska kostnaderna för föreningens gemensamma krediter.

Tack vare den goda ekonomin (och prognosen för 2020) så har även styrelsen tagit beslutet om en lägre årsavgift nästa år. På avin för januari 2020 (observera endast januari) tar föreningen inte ut någon avgift. Det innebär en sänkning av årsavgiften med cirka 8 %, sett över hela året. Januaris månads (2020) avi omfattar därför bara kostnad för el, varmvatten och Triple-Play, vilket inte omfattas av den tillfälliga sänkningen, utan ska betalas som vanligt.

Avräkning för el, varmvatten under perioden maj till juli samt augusti till oktober 2019 kommer att genomföras för avin för februari 2020.