Rensning av cykel- och barnvagnsrum

Styrelsen beslutade på senaste mötet om att vår tekniske förvaltare, Loudden, ska utfört en cykel- och föremålsrensning.

Detta gäller samtliga cyklar och föremål i våra gemensamma utrymmen i samtliga cykel- och barnvagnsrum.

Vänligen märk era cyklar och föremål med lågenhetsnummer enligt formatet som står på er lägenhetsdörr.

Ej märkta cyklar och föremål kommer att omhändertas den 31 januari 2020.

De cyklar och föremål som blivit omhändertagna sparas i tre månader efter den 31 januari 2020. Har du blivit av med föremål eller cykel kommer den återfås mot beskrivning inom dessa tre månader. Mer information (och påminnelse om märkning) kommer även i januari.