INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Styrelsen följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för er vidtagit några försiktighetsåtgärder.

Alla påverkas. Situationen förändras hela tiden.

Följ även myndigheternas allmänna rekommendationer, de kan förändras.

Nu är grannar särskilt viktiga – omtanke behövs!
I denna situation kan grannars omtanke göra stor skillnad. I varje bostadsrättsförening bor ensamstående och äldre personer. Kanske finns även grannar som har insjuknat eller befinner sig i karantän. Att ringa eller på annat sätt höra av sig kan betyda mycket för den som är orolig eller sjuk. Ni ska självklart förhindra spridning av viruset, men att ringa och kolla läget, eller höra om ni kan hjälpa till med något, uppskattas säkert av många.

Vi hoppas på din förståelse och tackar för ditt samarbete så att vi tillsammans kan göra vad vi kan för att minska smittspridningen.