Fastställande av slutligt stödbelopp från Naturvårdsverket gällande vår nya laddinfrastruktur

Naturvårdsverket fastställer det slutliga stödbeloppet till 92 000 kronor (det maximala stödbeloppet) för åtgärden ”Elbilsladdare” som genomförts av föreningen i våra garage.

Beslutet fattades med stöd av 1 § och 16 § förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar (klimatklivsförordningen). Stödet uppfyller förutsättningarna i 9 § och 10 § förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar.