Uppstart av Nattvandringsgrupp i Järvastaden

Under de senaste tre åren har flera boende från Järvastaden anslutit sig till Nattvandrarna i Bagartorp och det har nu kommit fram starka önskemål från boende i Järvastaden att även Järvastaden startar en lokal grupp som samverkar med Nattvandrarna i Norra Solna.

Fredagen den 23 oktober kommer en mindre grupp entusiaster att samlas i Jaktvillan, för att starta upp gruppen. Patrik Aftonkrantz (från Nattvandrarna i Norra Solna) kommer att vara med och starta upp arbetet och han har mycket god erfarenhet av många år som Nattvandrare.

Vad är Nattvandring och vad syftar det till?

Många boende i Järvastaden har barn som kommer att växa upp. Ungdomarna kommer att behöva vuxenstöd på kvällstid på ett eller annat sätt, samtidigt som en vuxennärvaro bidrar till att störa personer som har andra syften i andra ärenden. Andra områden i Solna, exempelvis Bagartorp, kan nu se en betydande minskning av skadegörelse, mindre droghandel, mindre ungdomar som är ute på kvällarna med alkohol, och inbrotten minskar.

I Järvastaden förekommer fortfarande lite incidenter, och det motiverar att Järvastadens trygghetsgrupp arbetar för att starta en nattvandringsgrupp så att vi som bor i området kan ge alla boende och ungdomar fortsatt trygghet i Järvastaden. Det önskvärt att många föreningar och boende blir delaktiga till att Nattvandra.

Mer information med mer detaljer kommer inom kort efter fredagens ”start” med lokal nattvandringsgrupp i området.