Juletid = Tillfällig belysning på balkong och terrass

Juletid är tidpunkten för tillfällig julbelysning på balkong och terrass.

Vad säger våra trivselregler?

Tillfällig belysning på/runt balkongräcken är tillåtet, däremot är blinkande lampor på balkong/räcken inte är tillåtet, enligt gemensamt beslut på stämman 2012. Vänligen respektera detta.

Fast (permanent) belysning på balkonger/terrasser och uteplatser är tillåtet men skall vara avskärmat (kontakta dock styrelsen innan uppsättning för att få ett godkännande).