Full fart framåt!

Vi i styrelsen har haft vårt första styrelsemöte för året och en hel del arbeten inom föreningen är startade. Sedan förra mötet har dessvärre Nathalie Khello (suppleant) på grund av personliga skäl slutat sitt arbete.

Styrelsens fokus just nu är pågående dialog och reklamation på byggnaderna gentemot Skanska via fastighetsjurister hos Fastighetsägarna vilka företräder föreningen inför att den 10-åriga ansvarstiden för byggnaderna, ”byggfelsförsäkringen”, som går ut i juli 2022.

Sannolikt kommer styrelsen att genomföra en statusbesiktning av byggnaderna (inte i lägenheterna då den garantin redan gått ut) av de eventuella fel och brister som föreningen vill utreda vidare samt arbetena som omfattas av pågående 10-åriga ansvarstiden för byggnaderna. Detta arbete påbörjas i februari.

Styrelsen arbete även med olika åtgärder efter OVK-besiktningen i höstas och har även startat planeringen för kommande ordinarie föreningsstämma, sannolikt i maj eller juni. Vidare förbereder styrelsen övertagandet av garagen från Skanka som sker den 1 juli 2022.

Fundera på om ni vill föreslå något till ordinarie föreningsstämma, motioner ska in senast den 1 mars.

Styrelsen fortsätter således sin ambition om att göra Nattsländan till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Solna.