Kommande arbete i garagen – städning, ommålning, ny belysning och nya samt fler elbilsladdare

Våra garage står inför flera åtgärder. Den första är städning och efter det kommer garagen att målas och snyggas till. Troligen kommer det därefter också att bli aktuellt att byta ut belysningen i garagen. Därefter kommer garagen att få nya och fler elbilsladdare enligt beslutet från extra stämman i juni 2022. Styrelsen fortsätter just nu med arbetet med att hitta en ny leverantör av elbilsladdare och tar löpande in offerter som vi utvärderar.

Styrelsen återkommer när arbetet med de olika åtgärderna inleds men det kommer att innebära att parkerade bilar måste flyttas tillfälligt under tiden då åtgärderna genomförs.