Beslutsavsikt om omsättning av befintliga och installation av nya elbilsladdare i garagen

Efter överväganden mellan olika alternativa aktörer har styrelsen vid det senaste styrelsemötet beslutat att gå vidare i avtalsförhandlingar med Laddaccess Sverige AB, gällande omsättning av befintliga och installation av nya elbilsladdare i garagen. Något definitivt beslut om att ingå avtal med Laddaccess har ännu inte fattats.

Konceptet som Laddaccess erbjuder innebär i korthet att Laddaccess, enligt ett avtal med föreningen, bekostar och etablerar elbilsladdare i vår förening efter behov. Elbilsladdarna hyrs därefter ut till bostadsrättsägarna eller externa hyresgäster som önskar elbilsladdare genom ett avtal direkt mellan bostadsrättsägaren/extern hyresgäst och Laddaccess.

Med detta upplägg har föreningen möjlighet att anpassa antalet laddare i garagen succesivt efter behov och föreningen behöver alltså inte investera i en fullskalig egenägd elbilsladdinfrastruktur. Inte heller behöver föreningen med detta upplägg använda Naturvårdsverkets redan beviljade bidrag ”Ladda Bilen”.