Avgifter aviseras månadsvis från 2023

Boende som betalar sin avgift månadsvis kommer från 2023 att få en avi varje månad, till skillnad från i dag, när det går ut tre avier samtidigt för varje kvartal. För de föreningar som använder sig av IMD (vilket vår förening gör), fördelas förbrukningen av el och varmvatten månadsvis framöver.

Med en avi varje månad minimerar SBC risken att avgiften betalas in på fel avi, vilket i sin tur minskar antalet betalningspåminnelser för föreningens medlemmar.

Har du fått avier med dubbla rader?
Då kan ni bortse från den. Om avgiftsavin innehåller dubbla rader, det vill säga att du debiterats för samma sak två gånger, kommer en ny avi att skickas ut senast 21 december 2022. SBC ber om ursäkt för felet.

Varför blev det så hög kostnad för avgiftsavin januari 2023?
SBC avisering för januari 2023 som skickades ut i veckan har alla i föreningen fått debitering av förbrukad el och varmvatten för perioden augusti, september, oktober och november 2022.

Detta på grund av övergången till månadsavisering istället för kvartal, och SBC har valt att göra all justering för denna period på en månad. Framöver kommer förbrukad el och varmvatten debiteras med en eller två månaders eftersläpning.

På avin för februari 2023 som skickas ut i början av januari 2023 kommer sannolikt debitering av förbrukad el och varmvatten för december och januari 2022.

Styrelsen beklagar att SBC valt att göra justeringen i just januari 2023 som oftast är den ”fattigaste” månaden och justeringen genomfördes utan att informera styrelsen.

SBC kundtjänsts öppettider i jul
23 dec           07.00–17.00
24–26 dec     STÄNGT
27–30 dec     07.00–17.00
31 dec–1 jan  STÄNGT
2–5 jan          07.00–19.00
6 jan              STÄNGT

Från 9 januari 2023 har SBC öppet som vanligt.