Garageportarna

Styrelsen har noterat att portarna till garagen ibland inte fungerar. Detta beror på att dörren i porten inte riktigt är ordentligt stängd. Detta har föranlett att jouren från vår tekniska förvaltare ryckt ut i onödan och därtill medfört onödiga merkostnader.

Vi uppmanar alla att noga kontrollera att dörren i porten är ordentligt stängd efter passage annars kommer inte porten att fungera.