JM påbörjar arbetet med Järvastadens nästa kvarter

JM vill informera att de kommer påbörja produktion under vecka 20, 2024 av deras nästa kvarter med två bostadsrättsföreningar, Kungsliljan och Kattfoten.

JMs nya kvarter kommer ligga längs Järva skjutbaneväg, intill JMs kvarter Strand- och Ängsviolen som är under uppbyggnad. Produktionen kommer pågå från maj 2024 till våren 2027.

JM kommer att starta med markarbeten som består av schakt- och spontarbeten, sprängning för berg och pålning. Innan dessa markarbeten påbörjas utförs en förbesiktning av närliggande fastigheter. Efter avslutade markarbeten utförs en efterbesiktning. Markarbetena planeras pågå året ut (2024).

Höjning av årsavgift och garageplats från 1 juli

Styrelsen har genomfört en analys vad fortsatta olika kostnadsökningar som exempelvis höjda taxebundna kostnader men framför allt framtida högre räntekostnader innebär för ekonomin i föreningen.

Mot denna bakgrund har styrelsen bedömt det nödvändigt att höja årsavgifterna och har därför beslutat om att årsavgifterna och garageavgifterna höjs med sju procent från den 1 juli 2024.

Analysen visar dessutom om att föreningen kommer att behöva årsavgiften i framtiden.

Detta är den tredje höjningen i föreningens historia sedan föreningen bildades 2010. Den första höjningen var 2021 med två procent, den andra höjningen, januari 2023, med fem procent.

Föreningens ekonomi ligger alltigenom i linje med föreningens ekonomiska plan som fastställdes 2011 (finns på hemsidan). Enligt den skulle årsavgifterna höjas med två procent varje år.

Bostadsrättsföreningarna i Sverige har i genomsnitt höjt sina avgifter med 11 procent mellan december 2023 och januari 2024. Året innan, vid årsskiftet 2022/2023, steg avgifterna med 10 procent. Det framgår av en ny analys utförd av Nabo, som granskat meddelanden från 2200 bostadsrättsföreningar.

Undvik vattenskador

I föreningen har styrelsen under den senaste åren haft flera fall av vattenskador under kylskåp och diskmaskin.

Styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar att vara vaksamma på vattenläckage. Rengör regelbundet kylskåpets dräneringshål, kontrollera droppskyddet under diskmaskinen och var vaksamma på alla vitvaror, de som installerades när huset byggdes kan nu börja bli till åren.

Information om att förebygga vattenskador finns på flera försäkringsbolags hemsidor.

Kontakta alltid styrelsen vid skador i lägenheten. På hemsidan finns information om försäkringar.

Grillning

Grillsäsongen är här!

Grillning är tillåtet men hänsyn skall visas. Vid stämman i maj 2012 beslutades att föreningen godkänner grillning med gasolgrill och elgrill på balkong/terrass/uteplats.

Gasolflaskor får ej förvaras i lägenhetsförråden eller i lägenheten. Kolgrillar får inte användas på balkonger/terrasser och uteplatser.

Information från lokalpolisområde Solna

Polisen i Solna har fått information att en person som via hembesök hos framför allt äldre utger sig för att vara från Solna stad eller någon fastighetsförvaltare.

Tillvägagångssätt är att kontaktförsöken sker under förevändningen att personen ska kontrollera ventilation/element/fläkt. Ibland har personen hastigt visat ett papper som ”bevis” för att denne kommer från Solna stad eller en fastighetsförvaltare. Vidare ”pratar” personen i telefon hela tiden för att denne inte ska kunna bli ifrågasatt och rotar snabbt igenom bostaden så att den utsatte inte ska hinna med. Signalement kan vara olika typer av glasögon, kepsar, mössor och kläder som personen skiftar mellan.

Iakttag särskild vaksamhet, personen är inte från Solna stad eller Loudden (föreningens tekniske förvaltare).

Kontakta polisen vid misstanke om brott.

Kommande cykelrensning i höst

På grund av olika orsaker kommer den aviserade cykelrensningen att utföras efter sommaren.

Särskild och specifik information om cykelresningen kommer att ges ut i god tid. Passa på att rensa ut era föremål innan styrelsen gör det senare i år.

Åtgärder efter vatteninträngning genom fasad

Vår tekniske förvaltare. Loudden, tillsammans med olika underleverantörer kommer att genomföra olika åtgärder på vår fasad vid hus 60 inom kort.

Arbetet kommer bland annat att inkludera en byggställning vid fasaden Ställningen kommer att vara klättersäkrad. Frågor om detta arbete hänvisas till Loudden.

Full fart framåt!

Styrelsen har haft sitt första styrelsemöte för året och en hel del arbeten är startade.

Styrelsens arbete med föreningens systematiska säkerhetsskyddsarbete försätter. Brytskydd kommer att installeras på flera dörrar i föreningen inom kort. Arbetet med att uppdatera underhållsplanen har initierats och kommer att ske i samråd med föreningens tekniska förvaltare.

Vissa underhållsarbeten kommer att genomföras under året och den nya uppdaterade underhållsplanen kommer att gälla för åren 2025 till 2055, där bland annat underlag från statusbesiktningen i juni 2022 ligger till grund. Planeringen för kommande matavfallsinsamling, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), cykelresning och städdag har också startats.

Styrelsen beslutade även på senaste mötet om ett nytt avtal med föreningens nuvarande tekniska förvaltare, Loudden. Det nya avtalet innebär bland annat att Loudden kommer utföra tätare ronderingar i fastigheten – varje vecka i stället för som tidigare var fjortonde dag.

Styrelsen fortsätter således med ambitionen att göra föreningen till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Järvastaden.