Kyla, mörker, snö och is

Mörkret är här och snart har vi adventstider, vilket gör det extra mysigt att tända ljus.

Styrelsen vill påminna om aktsamhet med levande ljus, att alltid släcka ljusen när man lämnar rummet. Låt inte ljusen brinna ner för långt i ljusstaken, håll dem borta från gardiner och annat som lätt tar eld, samt kontrollera att brandvarnaren fungerar.

Det sitter en (till två) brandvarnare i alla våra lägenheter. Det är du själv som ska underhålla brandvarnaren och kontrollera att den fungerar. Om din brandvarnare börjar pipa då och då utan anledning, betyder det att den ska kontrolleras, eller kanske helt bytas ut.

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att det finns en brandvarnare i lägenheten. Vid byggnationen av våra hus installerades en nyare modell (X10 – Optisk Brandvarnare –Deltronic) och den är försedd med ett inbyggt batteri. Du ska rengöra brandvarnaren och testa att den fungerar med jämna mellanrum. Passa på att testa dina brandvarnare efter att du läst detta nyhetsbrev.

Även om kylan mildrar något just nu ber styrelsen er vara uppmärksamma och inte ställa upp entrédörren i onödan så att värmen försvinner ut. Det är vid de temperaturer vi har nu, +- ett par grader, som det kan upplevas kallt i lägenheten. Det beror på att luften oftast är fuktigare och därmed upplevs som kallare. Radiatorerna (elementen) ska inte luftas.

Styrelsen hoppas att vi kan fortsätta den fina traditionen i föreningen att vi alla hjälps åt att sopa/skotta utanför våra portar. Fortsätt gärna att ta ett par tag med skyffeln/sopkvasten utanför din port/entré när snön kommer. Om vi hjälps åt att hålla snöfritt undviker vi att det blir en isbula som i värsta fall gör att någon halkar och slår sig. I varje trapphus kommer det snart att finns en skyffel och borste.

Styrelsen vill även påminna alla om att ställa in och hänga upp cyklar i våra cykelrum inför
vintern för att underlätta snöskottningen.

Var lite extra uppmärksam på parkeringsreglerna/servicedagarna för att ge
snöröjningen en chans att göra sitt jobb ordentligt. Skulle de missa att ploga/sanda,
på gatan eller trottoaren gör du en felanmälan till Solna Stad som är ansvariga för
snöröjningen.

Tänk också på att det är du som medlem som ansvarar för att din balkong/terrass
hålls fri från snö/is. När du snöröjer se till att du inte kastar snön på din grannes
balkong/uteplats.

Norrenergi kommer att utföra ett akut underhållsarbete vid hus 56

Ett akut underhållsarbete vid hus 56 kommer att genomföras av Norrenergi (föreningens fjärrvärmeleverantör) tisdagen den 28 november kl. 08:00 – 16:00. Arbetet innebär att de kommer att gräva vid trottoaren och intill och fram till vår fasad vid hus 56.

Under arbetet den 28 november kl. 08:00 – 16:00 kommer Norrenergi att stänga av värmen och varmvattnet under reparationsarbetet. Norrenergi har även satt upp information om arbetet vid våra entréer.

Lekplatsbesiktning utförd

Alla fastighetsägare i Sverige har ett ansvar för att utrustningen på lekplatser är säker och det gäller oavsett tillverkningsår. Vår tekniske förvaltare har i höst utfört en lekplatsbesiktning och föreslagit ett antal små justeringar. Det åtgärdsarbetet är beställt och kommer att utföras inom kort.

Tack!

Tack till alla er medlemmar som var med på höstens städdag!

Det var fler som deltog än i våras och vi lyckades i princip få allt gjort. Det finns fler anledningar att vara med på föreningens städdagar, en är att du får träffa och lär känna/känna igen vilka som bor i vår förening vilket skapar gemenskap och trygghet.

Kunde du av olika anledningar inte vara med denna gång?

Var inte ledsen du får en ny möjlighet till våren. Ett utmärkt tillfälle att träffa och byta ett par ord med alla trevliga grannar och styrelsen! Då städar vi bort vintern.

Föreningen har en stabil ekonomisk situation men utmanas av omvärldsutvecklingen

Föreningens årsavgifter och andra intäkter täcker samtliga kostnader inklusive avskrivning och avsättning till underhållsfonden. En osäkerhet finns dock kring högre taxebundna kostnader, inflation och räntor. Styrelsen följer noga utvecklingen.

Mot denna bakgrund gör styrelsen bedömningen att det troligen kommer att vara nödvändigt att höja årsavgifterna och garageavgifterna från och med den 1 januari 2024. Mer detaljer kommer efter att styrelsens är klar med sitt budgetarbete för 2024.

Styrelsen har fyllt på vårt ”ekonomiska magasin” från skattekontot

En glädjande nyhet är att styrelsen har kontrollerat saldot för föreningens skattekonto hos Skatteverket. Genom åren har olika momstransaktioner mm samlat på sig och tillsammans med det elprisstöd som föreningen tidigare erhållit fanns cirka en halv miljon kronor på skattekontot!

Denna summa har styrelsen tagit hand om och flyttat över den från skattekontot till föreningens transaktionskonto hos vår ekonomiska förvaltare, SBC. Detta innebär att vi rejält fyllt på föreningens ”ekonomiska magasin”.

Detta ekonomiska tillskott till föreningen kan potentiellt leda till att antigen så höjs inte årsavgifterna lika mycket som planerat (efter budgetanalysen) för 2024 eller så kommer alla i föreningen att erhålla någon annan form av ekonomisk kompensation, exempelvis tillfällig lägre månadsavgift för en hel eller halv månad under nästa år. Notera. Inga beslut är fattade utan förutsättningarna för en form av ekonomisk kompensation kommer att analyseras noggrant i samband med budgetarbetet.

Höjning av debiteringen för TV och bredband kommer att genomföras

En sak är redan klar. En analys av föreningens kostnader kopplat till TV och bredband har gjorts. Resultatet av den analysen pekar på att en höjning aldrig har genomförts sedan föreningen bildades 2012, utan har legat kvar på 210 kronor för varje lägenhet. Sedan nytt avtal både 2015 och 2023 med Telenor AB har avgifterna höjts för föreningen men inte för medlemmarna. Nu måste en sådan prishöjning genomföras från den 1 januari 2024. Styrelsen återkommer senare i höst med mer detaljer.

Justering av elprisdebiteringen

Styrelsen genomför även en kontinuerlig analys av elprisdebiteringen och följer elprisutvecklingen noggrant. För närvarande tar föreningen 2,4 kronor/kwh (exklusive moms). Sedan sommaren har Sverige allt lägre elpriser och troligen kommer framtida elpriser att vara lägre jämfört med förra vintern. Analys pågår för att eventuellt justera ner elprisdebiteringen. Styrelsen återkommer senare i höst med mer detaljer.

Beslut om nya elbilsladdare i garagen

Laddaccess AB kommer inom kort att byta ut samtliga elbilsladdare av typen Easee Charge till Autel MaxiCharger i våra garage.

Varför byts elbilsladdarna i garagen ut efter bara åtta månader?

Bytet beror på att Elsäkerhetsverket den 14 mars 2023 meddelande om att fabrikatören Easee AS tvingas säljstoppa elbilsladdarna Easee Home samt Easee Charge då utrustningen inte genomgått bedömning av överensstämmelse innan den släppts på marknaden. Beslutet från Elsäkerhetsverket innebär även att Easee AS också ska återkalla produkten från sina återförsäljare, i vårt fall Laddaccess AB.

Laddaccess kommer nu att kontakta alla berörda medlemmar i vår förening och sköter allt det praktiska i och med bytet och informerar specifikt alla berörda. Laddaccess står för alla kostnader i samband med bytet.

Bakgrund

Föreningen har sedan december 2023 ett avtal med Laddaccess AB vilket innebär i korthet att Laddaccess bekostar och etablerar elbilsladdare i vår förening efter behov. Elbilsladdarna hyrs därefter ut till bostadsrättsägarna eller externa hyresgäster som önskar elbilsladdare genom ett avtal direkt mellan bostadsrättsägaren/extern hyresgäst och Laddaccess.

Sortering och insamling av matavfall i föreningen under nästa år

Från 1 januari 2024 blir det obligatorisk för alla hushåll och verksamheter i Sverige att börja sortera ut och återvinna matavfall. Den som äger en fastighet ansvarar för att ordna en plats för matavfallsinsamlingen.

Föreningen sorterar för närvarande inte ut och återvinner inte matavfall och saknar just nu helt förutsättningar för insamling för matavfall vilket så har varit sedan föreningen bildades och blev färdigbyggd 2012. Föreningens har en avfallsplan och delar av den finns publicerad på föreningens hemsida med därtill information om Solna stads sorteringsguide. Kolla gärna den.

Vad händer nu?

Styrelsen har tagit fram en arbetsplan för att kunna samla in matavfall inom föreningen. Denna arbetsplan beslutades av styrelsens på senaste mötet.

Föreningens arbetsplan för insamling av matavfall innehåller korthet:

1) Styrelsen kontaktar Solna stad för rådgivning och konsultationer samt ansöker om dispens för att undersöka och planera för möjligheterna att komplettera föreningens sopbehållare för restavfall med en (eller två) underjordiska sopbehållare för insamling av matavfall.

2) Efter rådgivning och konsultationer med staden kommer styrelsen ta in offerter för byggnation av en (eller två) sopbehållare för matavfall bredvid föreningens befintliga underjordiska sopbehållare.

3) Utvald entreprenör installerar en (eller två) sopbehållare avfallsbehållare för matavfall.

Förhoppningsvis har vi en permanent långsiktig insamling av matavfall inom föreningen någon gång under våren 2024. Styrelsen återkommer senare i höst med mer detaljer.

Dricksvattnet kan bli hårdare än vanligt

Mellan den 2 – 20 oktober kommer Solnaborna delvis att få sitt dricksvatten från Ulriksdals grundvattenverk istället för Görvälnverket. Vi konsumenter kommer troligen inte att märka någon skillnad i vattenkvalitet men det kan uppstå kalkutfällningar. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Mer information finns hos Solna stad.