Ny styrelse

Vid ordinarie föreningsstämma valdes en ny styrelse, helt enligt valberedningens förslag.

Styrelsen har konstituerat sig enligt följande; Ordförande – Henrik Tronstad (trapphus 56), vice ordförande – Nils-Erik Jonsson (58), sekreterare – Mikael Boierth (62), kassör – Magnus Gauffin (58), ordinarie ledamot – Anders Hjelm (62) med suppleanterna – Johan Colliander (58), Richard Stenros (60), Kristian Funk (58) och Niklas Asplund (58).

Styrelsen har redan haft tre styrelsemöten och behandlat bland annat garantibesiktningen (2-års besiktningen), omsättning av lån och amortering.

Nästa ordinarie möte är i september och styrelsen vill önska alla en trevlig sommar!