Omsättning av lån och amortering av föreningens lån

Den nya styrelsen beslutade i samband med ett extra styrelsemöte i maj att omsätta två av föreningens krediter. Genom att pressa banker emellan har föreningen nått mycket attraktiva räntenivåer vilket kommer att spara flera hundratusentals kronor om året jämfört med tidigare räntenivåer.

Beslutet innebär att föreningens genomsnittsrätta de närmaste åren kommer att ligga på cirka 3,30 % jämfört med den ekonomiska planen som anger cirka 4,40 %. Styrelsen beslutade även att amortera 300 000 kronor på föreningens lån för år 2013 och 2014.