Utökning av städningen och storstädning av trapphusen

På senaste mötet beslutade styrelsen om en utökning av trapphusstädningen innebärande att en större städning kommer att utföras en gång per kvartal i trapphusen. Styrelsen beslutade även om storstädning i trapphusen och tvättstugorna. Storstädningen kommer att utföras inom kort av föreningens städfirma, Maries Puts & Städ AB.