Energideklaration

Som ett resultat av förhandlingarna/mötena med Skanska (ovan) kommer Skanska att ta fram en Energideklaration. Energideklarationen ger medlemmarna information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för den som ska köpa en bostad i föreningen. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Energideklarationen görs på uppdrag av ägaren (föreningen) och är giltig i tio år. Styrelsen återkommer när Energideklarationen är klar. Den kommer att finnas i trapphusen och på hemsidan.