Förhandlingar/möten med Skanska

Förhandlingar/möten med Skanska gällande åtgärder efter 2-årsbesiktningen (Garantibesiktningen) för de gemensamma utrymmena fortsätter. Mötena genomförs i en konkret och positiv anda. Till exempel har Skanska utfört åtgärder gällande föreningens gemensamma utomhusytor, men mycket återstår för Skanska att åtgärda. Styrelsen återkommer med mer information senare om resultatet av mötena med Skanska.