Brandskyddsåtgärder under jultider

Vi närmar oss jultider och med det vill styrelsen påminna om att komma ihåg att släcka ljusen. Ta även för vana att kontrollera era brandvarnare och se till att byta batterier lagom till första advent. Det är även viktigt att inga föremål förvaras i trapphusen då de är klassade som utrymningsväg vid brand. Trapphusen ska vara helt fria från föremål. Detta gäller även dörrmattor.