Energideklaration

Föreningen har tagit fram en energideklaration och Fredrik Jönsson, på Franska Bukten AB har genomfört en besiktning av föreningens fastigheter.

Föreningen har en mycket låg energiförbrukning.

EnergideklarationMyndighetskravet på vår förening var 110 kWh/m² och år, och enligt vår energideklaration har vi 67 kWh/m² och år. Det betyder att föreningen uppnår en 39 % lägre energiförbrukning än myndighetskravet och innebär att föreningens fastigheter uppnår energiklass C, vilket är mycket bra. Läs mer här.