Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)

Styrelsen har nu fått en godkänd OVK och som gäller till maj 2018.

Tack alla berörda för ett bra samarbete. OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Fastighetsägarna (styrelsen) ansvarar för att återkommande besiktningar av ventilationssystemet utförs. Besiktning ska göras av en godkänd besiktningsman. Kopia av besiktningsprotokoll ska skickas in till kommunen som är tillsynsmyndighet och kan ge föreläggande om inte kontroller utförs som de ska.

För mer information om OVK titta under fliken ”Värme, varmvatten, ventilation & el”.