Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” (2 kapitlet, 2§) ska föreningen i egenskap av fastighetsägare arbeta systematiskt med brandskydd. Både föreningen (styrelsen) och bostadsrättsinnehavaren har ansvar. En av punkterna för styrelsen är att verka för att medlemmarna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet. Notera att nödutgångarna är flyttade i våra båda garage. Ny skyltning är uppsatt, och notera var närmaste nödutgång är.

För mer information om föreningens systematiska brandskyddsarbete titta gärna under fliken ”Brandskydd”.