Byggnationen av ny skolan – uppdatering från NCC

NCC har fått i uppdrag av Hemsö Fastighets AB att utföra markarbeten för nya Raoul Wallenbergskolan Järvastaden (RWS Järvastaden). Arbetet är påbörjat och beräknas vara färdigt sommaren 2017.

Vid sprängningsarbeten är det viktigt att beakta varningssignalerna, Före sprängning upprepade korta signaler, efter avslutad sprängning invänta lång signal.

NCC hoppas att ni har överseende med detta. NCC kommer att göra sitt bästa för att minimera olägenheterna för föreningen.

Kontaktpersoner för markarbeten:
NCC Platschef Jan Nykänen, 070-2503247
NCC Arbetsledare Niclas Jardestål, 070-9651457

Ytterligare information om hela utbyggnaden se här.