Ny teknisk förvaltare och fastighetsskötartjänst

Den 1 april 2016 bytte föreningen sin tekniska förvaltare. Vi tackar NKG Tryggfastighet AB och föreningen välkomnar varmt vår nya teknisk förvaltare, Loudden Bygg och Fastighetsservice AB.

Loudden innebär en helt ny nivå av teknisk förvaltning för föreningen. Styrelsen kommer att från och med nu arbeta mer strategiskt med föreningen enligt våra stadgar och vår nye teknisk förvaltare ska arbeta mer aktivt med alla operativa (dagliga) frågor. En av målsätningarna till bytet är mycket mindre administrativt teknisk förvaltningsarbetet för styrelse.

Loudden har åtagit sig ett antal tjänstebeskrivningar enligt det gängse ramverket på marknaden för fastighetsförvaltning som heter AFF (AVTAL FÖR FASTIGHETSFÖRVALTNING). Styrelsen har haft en konsult från Fasticon AB behjälplig under hela processen för bytet av teknisk förvaltare.

Loudden kommer från den 1 april 2016 att även ha hand om markskötseln, gräsklippningen och snöröjningen i vår förening. Vi tackar Bakgården som hitintills haft hand om detta.

Med Loudden erhåller även föreningen från och med nu en fastighetsskötartjänst med en fastighetstekniker och som heter Christian Welander.

unnamedChristian Welander

Vem är Loudden?
Louddens målsättning har allt sedan starten 1998 varit att utveckla organisation och kompetens för att snabbt och effektivt kunna lösa de dagliga driftsfrågorna i sina kunders fastigheter. Louddens målsättning är inte att bli störst, men väl bäst, på fastighetsdrift. Louddens 30 medarbetare är samtliga operativa och engagerade för att motsvara våra kunders högt ställda förväntningar. Loudden är sedan mars 2011 dotterbolag till Savills Sweden AB.

unnamedtFelanmälan
När något går sönder i våra gemensamma utrymmen kontaktar du Loudden direkt. Om du har synpunkter på markskötseln, gräsklippningen eller snöröjningen kontaktar du Loudden.

Upptäcker du exempelvis en trasig lampa, fel på en maskin i tvättstugan eller en dörr som krånglar i våra gemensamma utrymmen anmäler du även det direkt till Loudden. Du väljer själv på vilket sätt:

Telefon 08-545 415 54 (mån-tors 08:00 16:30, fre 08:00-16:00 – kopplas över till jouren på kvällar och helger).

Du kan också göra din felanmälan på mejl felanmalan@loudden.se