Nya riktlinjer Balkonginglasning från och med 19 september 2016

Det finns inte något gemensamt bygglov för inglasning av balkonger. Den som vill glasa in sin balkong får själv lämna in och bekosta bygglovsansökan till Solna stad. Uteplatser i mark får inte glasas in enligt förhandsbesked från Solna stad.

För mer information klicka här.