Ändringar i lagen kräver ändring av stadgar

Styrelsen har påbörjat ett arbete med nya stadgar. Nu när lagen om ekonomiska föreningar har ändrats finns en del som berör bostadsrättsföreningar. Därför är rekommendationen att varje bostadsrättsförening ändrar sina stadgar så att de stämmer överens med lagen.

En förening som har bildats före 1 juli 2016 får tillämpa äldre bestämmelser rörande tid för kallelse fram till utgången av juni 2017. Ändringar i föreningens stadgar kräver extra stämma, vilket vi kommer att ha innan den ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2017. Styrelsen återkommer i ärendet